Par Europass

Europass ir 5 standartizētu dokumentu kopums, kas sniedz iespēju skaidrā un viegli saprotamā formā uzrādīt un apliecināt gūtās zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem gan Latvijā, gan citviet Eiropā.

Europass mērķis ir atvieglot un veicināt Eiropas Savienības pilsoņu pārvietošanos Eiropā mācību un darba nolūkos. 2005. gadā šie dokumenti tika ieviesti visā Eiropas Savienībā un šobrīd ir pieejami 26 Eiropas valodās.

AKTUĀLI
Izaicini sevi un laimē ceļojumu uz savu sapņu pilsētu Eiropā!

Izaicini sevi un laimē ceļojumu uz savu sapņu pilsētu Eiropā!
Piedalies Europass Video konkursā 2014! Lasīt vairāk

Eiropas diena Liepājā

7.jūnijā no plkst. 12.00 -15.00 pie Gulbīšu dīķa notiks Eiropas diena, kurā būs iespējams uzzināt, kas ir Europass, kādas iespējas tas paver un kā tās izmantot! Lasīt vairāk

Curriculum Vitae

Europass CV  ir vienots Curriculum Vitae Eiropas standarts, kas katram ļauj uzskatāmi parādīt ne tikai informāciju par sevi, savu darba pieredzi un izglītību, bet arī aprakstīt dažāda veida prasmes, kas ir iegūtas gan mācoties un strādājot, gan brīvajā laikā. Lasīt vairāk

Valodu pase

Europass Valodu pase ir standartizēts Eiropas līmeņa dokuments, kas palīdz noteikt un demonstrēt savu svešvalodu zināšanu līmeni un lingvistisko pieredzi, neatkarīgi no tā, vai valodu apguvāt formālajā izglītībā, vai ārpus tās. Lasīt vairāk

Mobilitāte

Europass Mobilitātes aplie- cinājums ir standartizēts Eiropas līmeņa dokuments, kurā uzskatāmā veidā ir parādītas prasmes un kom- petences, ko tā īpašnieks ir ieguvis citās Eiropas valstīs mācību, prakses, darba vai pieredzes apmaiņas laikā. Lasīt vairāk

Diploma pielikums

Europass Diploma pielikums ir dokuments, ko pievieno augstākās izglītības diplomam un kas satur detalizētu informāciju par absolvēto studiju programmu. Lasīt vairāk

Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam

Europass pielikumu kvalifikā- ciju apliecinošam dokumen- tam pievieno pamatizglītības un vidējās izglītības līmeņa  profesionālo kvalifikāciju apliecinošam dokumentam. Lasīt vairāk